Bocianówka

logo_białe

Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem

§1.

I. Regulamin określa zasady obowiązujące na terenie Bocianówki oraz jest nierozłączną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez opłacenie lub zadatkowanie pobytu.

II. Po dokonaniu w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Jest on dostępny do wglądu zarówno w Recepcji
Bocianówki, jak również na stronie internetowej www.bocianowka.pl. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie
Bocianówki

III. Faktury za pobyt (imienne i na firmę) wystawiamy na życzenie gościa do trzech dni po zakończonym pobycie.

§2.

I. Pobyt w Bocianówce wynajmowany jest na doby po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem

II. Doba hotelowa obowiązuje od godziny 15:00 do 11:00 dnia następnego

III. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest dokonanie przedpłaty zadatku przez gościa w wysokości ok 30% wartości całości zamówienia. Pozostałą kwotę gość wpłaca w dniu przyjazdu podczas meldowania.

IV. Bocianówka nie zwraca kosztów zadatku, całkowitego kosztu pobytu za wcześniejsze wymeldowanie przez Gościa, bądź przez przymusowe
zakończenie umowy najmu w przypadku niewywiązywania się z ogólnych warunków regulaminu.

V. Prośba o przedłużenie pobytu może zostać uznana najpóźniej dzień przed zakończeniem pobytu Gościa pod warunkiem, że pomieszczenia te nie
zostały w tym terminie zarezerwowane dla kolejnych Gości.

VI. Bocianówka zastrzega sobie odmówienie przedłużenia terminu oraz wcześniejsze wypowiedzenie umowy szczególnie osobom nie stosującym się do
zasad określonych w regulaminie oraz sprawiających trudności dla personelu oraz innych zameldowanych gości.

§3.

I. Zameldowani goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia na terenie Bocianówki
spowodowane w wyniku jego działania, bądź osób za które jest odpowiedzialny, w tym gości go odwiedzających.

II. Gościom zameldowanym zabrania się użyczania pokoju osobom nie zameldowanym w Bocianówce. Pokój jest wynajmowany tylko dla osób
wcześniej zameldowanych.

III. Wszelkie usterki w pomieszczeniach wynajmowanych prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Nie zgłoszenie usterek i zniszczeń oznacza ich brak.
Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność obiektu należy zgłaszać u właściciela, który określi wysokość
odszkodowania.Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju (po wcześniejszej konsultacji z najemcami) zostaną oni obciążeni kosztami napraw.

IV. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pomieszczeniach wynajmowanych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem
mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

V. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną
za wszelkie powstałe szkody w wyniku ich działania.

VI. Po zameldowaniu Goście otrzymują klucze. Zgubienie kluczy powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamków w drzwiach.

VII. Każdorazowo opuszczając wynajmowane pomieszczenie gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

VIII. W Bocianówce obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

IX. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba że gość uzgodni tę kwestię z gospodarzem. Również ewentualne wizyty
należy wcześniej uzgodnić.

§6.

I. Sprzątanie wynajmowanych pomieszczeń odbywa się samodzielnie przez gościa. Po opuszczeniu pokoju prosi się o pozostawienie porządku.

II. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez uzgodnienia z Gospodarzem można używać jedynie
tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju.

III. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz chodzenia w butach narciarskich.

§7.

I. Bocianówka nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju lub pozostawione w innym miejscu.

II. Bocianówka udostępnia parking bezpłatny, niestrzeżony i nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub utratę pojazdu.

§8.

I. Gość korzystający z usług akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przepisów
przeciwpożarowych oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do próśb właściciela.

II. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Bocianówkę dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Bocianówce. Gość ma prawo wglądu do
swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

III. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad.

IV. Bocianówka ma obowiązek zapewnić warunki nieskrępowanego wypoczynku gościa, bezpieczeństwo pobytu oraz profesjonalną i miłą obsługę.

V. Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.

Życzymy udanego pobytu